Pobierz Program PIT 2016/2017 i Rozlicz Online!

PIT 28 - Informacje o Rozliczeniu, Program

PIT 28

PIT-28 zwany jest również deklaracją od ryczałtu ewidencjonowanego. Oznacza to, że obowiązek wypełnienia ciąży na osobach, które rozliczają swoją działalność gospodarczą na zasadzie ryczałtu (nie obowiązują ich progi podatkowe). Są to bardzo często osoby prowadzące jednoosobową działalność, artyści, freelancerzy, taksówkarze. W przeciwieństwie do innych druków, PIT 28 należy rozliczyć do końca Stycznia 2016. Już teraz pobierz Program PIT 28 i wypełnij deklarację bez błędów w 15 minut.

Przy PIT 28 nie przysługują nam przywileje w postaci ulgi na dziecko, nie możemy również rozliczać podatku wspólnie z małżonkiem/małżonką. Jest to następstwo już ulgowego podatku, który płaci się przy tym typie DG.Rozliczenie PIT28 rozliczają zatem:

 • prowadzący indywidualnie pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych,
 • osiągający przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (jeżeli nie są rozliczane w PIT-36).

 • Załączniki do PIT-28

 • PIT 28/A, PIT 28/B, PIT/D, PIT/O a także PIT-2K.


 • Termin Rozliczenia PIT 28

  Należy rozliczyć do końca Stycznia 2016. Wysyłając pocztą (liczy się data stempla pocztowego), rozliczając programem do PIT lub elektronicznie.

  Program do PIT 28

  Na stronie za darmo udostępniamy aplikację do rozliczenia PIT 28, Program umożliwia zarówno wypełnienie deklaracji (bez błędów) jak i wysłanie PIT 28 przez Internet oraz otrzymanie UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru).

  Pobierz: Program do PIT, Formularz PIT 28